ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Το σχολείο μας στον χάρτη

Ανδρέα Κορδέλλα 2, Λαύριο

(συστεγάζεται με το 1ο Γυμνάσιο Λαυρίου).

Τηλέφωνο: 22920.60398 ( Δεν ισχύει το 2292025639)

Ηλ. διεύθυνση:  mail@gym-esp-lavriou.att.sch.gr